Vítame Vás na stránkach spoločnosti IM Investment s.r.o.
 

  Spoločnosť IM Investment s.r.o. poskytuje svoje služby fyzickým a právnickým osobám v oblasti účtovníctva a daňového poradenstva od roku 1998 a je pokračovateľom fyzickej osoby pôsobiacej v týchto oblastiach od roku 1994. Od tejto doby získavame nespočetné množstvo odborných ale aj praktických vedomostí a skúseností, ktoré sú základom pružného a rýchleho reagovania na aktuálne zmeny v rýchlo sa meniacej legislatíve.
  Zameraním našej spoločnosti je poskytovanie komplexných služieb od založenia spoločnosti vrátane všetkých registrácií, vedenie účtovníctva, poskytovanie poradenstva a v neposlednom rade aj komunikácia s rôznymi inštitúciami. Naši klienti pôsobia v rôznorodých obchodných odvetviach, čo je zárukou, že rozsah skúseností nášho tímu vedie k maximálnej spokojnosti nášho zákazníka.
V našej spoločnosti Vám poskytneme seriózny prístup, spoľahlivosť a kvalitu pretože naši zákazníci sú našou prioritou.