Ostatné ekonomické služby PDF Tlač

- priebežná optimalizácia základu dane
- upozornenie klienta na daňové termíny, splatnosti daní a daňových záloh, na zmeny v legislatíve
- registrácia daňových subjektov na daňovom úrade
- registrácia daňových subjektov v sociálnej poisťovni
- registrácia daňových subjektov v zdravotných poisťovniach
- prehľad a sledovanie zmien v oblasti daňového práva
- zabezpečovanie komunikácie so správcom dane
- účtovné a daňové poradenstvo
- personálne poradenstvo